Õpekava: Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täienduskoolitus

Õpekava: Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täienduskoolitus

Kursuse läbiviimise aeg: 16.11.20 – 31.03.21
Kursuse kestvus: 200 ak.tundi
Kursuse keel: vene
Kursuse maksumus: 2500 eurot
Õppejõud: Elena Uliyanenok

Telefon: +372 5343 0880
E-post:  info@mtujob.ee
 1. Õppekava nimetus:

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täienduskoolitus

 • Õppekava koostamise alus:

Kondiiter, tase 4 (kompetentsid B.2.1-B.2.5)

Pagar, tase 4 (kompetentsid B.2.1- B.2.5)

 • Eesmärk ja õppeväljundid

Eesmärk:  Õpetusega taotletakse, et õpilane oskab tagada valmistab pagari- ja kondiitritooteid kasutades töövahendeid ja seadmeid vastavalt tööohutusjuhenditele ning järgides toiduhügieeninõudeid;

Õpiväljundid: Sterilisatsioonitehniku koolituse lõpunu

 • valmistab erinevaid taignatooteid ning nendest pagaritooteid;
 • valmistab torte ja kooke etteantud tehnoloogilise kaardi põhjal, kasutades erinevaid kreeme ja kaunistuspooltooteid;
 • analüüsib erinevate toodete kvaliteeti leides vead ja nende tekkimise põhjused
 • Sihtgrupp ja õppealustamise tingimused

            Sihtgrupp: Erialase tasemehariduseta ja vananenud oskustega töötajad (kokad, abikokad, kondiitrid), kellel on vajadus erialase pagari- ja kondiitritoodete valmistamise täienduskoolituste järele. Toitlustusvaldkonnas töötavad isikud, kes soovivad täiendada teadmisi ja oskusi pagari-ja kondiitri eriala valdkonnas, et olla konkurentsivõimelisem tööturul. Samuti ilma erialase ettevalmistuseta FIE-d, eraisikud, kes tegelevad pagari- ja kondiitritoodete valmistamisega.

            Õppe alustamise tingimused: Puudub.

 • Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid

            Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 200 õppetundi, millest 80 tundi   auditoorset tööd, 120 tundi praktikat töökeskonnas.

            Õppekeskkond: Õpe toimub statsionaarses ja mittestatsionaarses õppevormis. Osalejatele             on koolituskeskuse poolt tagatud õppemiseks vajalikud vahendid. Isiklikud töövahendid        soetab õppija ise.

 • Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid
Mooduli nimetus, Õppe ülesehitus ja mahtÕppeväljundidÕppemeetodid
Pagari valmistamise tehnoloogia. Auditoorne töö 32 tundi Praktika 50 tundi    Toorainete kasutamine ja ettevalmistamine  Masinate ja seadmete, väiketöövahendite kasutamine, ohutus  Pärmitaigen- ja pärmitaignatooted  Lehttaigen ja lehttaignatooted Liivataigen ja liivataignatooted Biskviittaigen ja biskviittaignatooted  Keedutaigen, õhuline taigen, suhkruline taigen ning tooted nendest Kaunistusmaterjalide valmistamine.Loeng ja praktikum
Kondiitritoodete valmistamise tehnoloogia. Auditoorne töö 48 tundi Praktika 70 tundi  Toorainete ettevalmistamine  Masinate ja seadmete, väiketöövahendite ohutu kasutamine  Pärmi-,leht-, pärmileht-, liiva-, keedu- ja biskviittaignast valikpagaritoodete (sh. tordid, koogid, rullbiskviidid, keeksid, küpsised) valmistamine Tortide ja kookide valmistamise tehnoloogia, kompositsioon ja kaunistamineErinevate kreemide, täidiste, glasuuride, kaunistuspooltoodete valmistamine, kompositsioon ja kaunistamineLoeng ja praktikum
 • Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud õppekava õpivaljundid ja sooritanud lõpetamiseks vajaliku lõpueksami, mis koosneb teoreetilisest osast (test) ja praktilisest ülesandest (õppija valmistab koolitaja juhendamisel tehnoloogilisele kaardile vastavaid pagari- ja kondiitritooteid).

 • Väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandatud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

 • Koolitaja kvalifikatsioon

Elena Uliyanenok:  täiskasvanute koolitaja/ andragoog VI kutsetunnistus, kokk ja pagar-kondiitritokk.

Lektori täiskasvanute koolitamise kogemus:  10 a.

About the author

admin administrator