Õppekava: Maniküüri – ja pediküüri

Õppekava: Maniküüri – ja pediküüri

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 181217
Kursuse läbiviimise aeg: 20 jaanuarist kuni 13 märtsini 2020.
Kursuse kestvus: 250 ak.tundi
Kursuse keel: vene
Kursuse maksumus: 2500 euro
Kursuse läbiviimise koht: Narva mnt. 19, Jõhvi
Õppejõud: Jana Žigadlo, Jelena Nilova
Telefon: +372 55645267
E-post:  info@mtujob.ee


 1.     Õppekava nimetus:

MANIKÜÜRI-PEDIKÜÜRI KURSUS

 2.     Õppekava koostamise alus:

3.taseme küünetehniku kutsestandardi kompetentsid B.2.1., B2.2., B2.3., B2.4. ja B.2.5

 3.     Eesmärk ja õppeväljundid

Eesmärk: Omandada teoreetilised baasteadmised ja praktilised oskused töötada maniküür-küünetehnikuna ja nõustada klienti.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

  • Oskab töökoha korraldada;
  • Oskab teha maniküüri ja pediküüri kasutades erinevaid tehikaid ja tehnoloogiaid;
  • Oskab paigaldada geelküüned;
  • Oskab hoolitseda kliendi käte naha ja küünte eest;
  • Oskab nõustada klienti.

 4.     Sihtgrupp ja õppealustamise tingimused

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad omandada maniküürija baasteadmisi ja oskusi.

Õppe alustamise tingimused: Vanus vähemalt 18 aastat, isiklik avaldus.

5.     Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid

Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 250 akadeemilist tundi, millest 20 tundi auditoorset tööd, 230 tundi praktikat töökeskonnas.

Õppekeskkond: Õpe toimub töökeskonnas (õppeklassis).

Õppevahendid: Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud õppemiseks vajalikud vahendid. Isiklikud töövahendid soetab õppija ise.

 6.     Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Auditoorne töö   

14 tundi

 

Töökoha korraldamine, tööohutusnõuded, hügieen, küünte haigused ja kahjustused; Käte ja jalgade naha hooldus; tootmise- ja aabivahendite valimine ja ettevalmistamine. Loeng, näitlikud õppevahendid.
Auditoorne töö   

6 tundi

Klendi teenindamine. Loeng, õppemängud.
Praktika töökeskonnas   

80 tundi

Maniküür. Uued meetodid ja saavutused. Küünte dekoratiivne katmine. Praktiline töö õpetaja juhendamisel.
Praktika töökeskonnas   

80 tundi

Pediküür. Praktiline töö õpetaja juhendamisel.
Praktika töökeskonnas   

30 tundi

Pealepandavad küüned ehk tipsid; Naturaalküünte tugevdamine; Koetehnika. Praktiline töö õpetaja juhendamisel.
Praktika töökeskonnas   

40 tundi

Geelküünte paigaldamine. Praktiline töö õpetaja juhendamisel.

 7.     Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Õppija teeb maniküüri- ja pediküüri kliendile. Õppija põhjendab töös kasutatavate toodete ja vahendite ja vahendite valikut, rakendab erinevaid tehnikaid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid. Maniküür ja pediküür on tehtud korrektselt, vastavalt kliendi soovile.

 8.     Väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandatud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

 9.     Koolitaja kvalifikatsioon

Küünetehniku haridus, küünetehniku töökogemus. 

About the author

admin administrator