Õppekava: Koostelukksepp – kasvuhoonete valmistaja

Õppekava: Koostelukksepp – kasvuhoonete valmistaja

 

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 181217
Kursuse läbiviimise aeg: soovi korral
Kursusse kestvus: 250 ak.tundi
Kursuse keel: vene
Kursuse maksumus: 2500 euro                                             
Kursuse läbiviimise koht: Joala 42 Narva
Õppejõud: Shubarin Nikolay
Telefon: +372 5343 0880
E-post:  info@mtujob.ee                                                 

1. Õppekava nimetus:

KOOSTELUKKSEPP – KASVUHOONETE VALMISTAJA

2. Õppekava koostamise alus:

3.taseme koostelukksepa kutsestandardi kompetentsid B.2.1., B2.2., B2.3. ja B2.4.

3. Eesmärk ja õppeväljundid

Eesmärk: koolituse läbinu oskab valmistada kasvuhoonete alusosad (karkass).

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

  • Oskab töökoha korraldada;
  • Valib kasvuhoone ehitamiseks vajalikud tootmise-ja abivahendid;
  • Valmistab detailid ette koostamiseks vastavalt tehnoloogilisele protsessile;
  • Koostab tooteid lähtuvalt tehnilisest dokumetatsioonist ja tehnoloogilisest protsessist, kasutades vajalikke mõõtmis-, märkimis- ja sobitamistehnikat;
  • Kontrollib nii visuaalse teel kui ka vajalikke mõõtevahendeid kasutades koostu ja alamkoostu kvaliteeti;
  • Parandab kontrollimise käigus ilmnenud defektid.

4. Sihtgrupp ja õppealustamise tingimused

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad omandada kasvuhoonete valmistamiseks vajalikke baasteadmisi ja oskusi.

Õppe alustamise tingimused: Vanus vähemalt 18 aastat, isiklik avaldus.

5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskond ja üppevahendid

Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 250 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd, 234 tundi praktikat töökeskonnas.

Õppekeskkond: Õpe toimub töökeskonnas (tehases). Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud tööks vajalikud vahendid. Isiklikud töövahendid soetab õppija ise.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid 

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu Õppemeetodid
Auditoorne töö

16 tundi

 

Töökoha korraldamine, tööohutusnõuded, tootmise- ja aabivahendite valimine ja ettevalmistamine. Loeng, näitlikud õppevahendid.
Praktika töökeskonnas

109 tundi

Kasvuhoone karkassi valmistamine. Kaared.   Praktiline töö õpetaja juhendamisel.
Praktika töökeskonnas

109 tundi

Kasvuhoone karkassi valmistamine. Otsaseinad, uksed ja aknad. Praktiline töö õpetaja juhendamisel.
Eksam Kasvuhoone karkassi valmistamine. Praktiline töö.

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Õppija valmistab kasvuhoone karkass Õppija põhjendab töös kasutatavate toorainete ja vahendite valikut.

Kasvuhoone karkass on tehtud õigesti, vastavalt tehnilisele dokumetatsioonile ja tehnoloogilisele protsessile.

8. Väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandatud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9.  Koolitaja kvalifikatsioon

Lukksepa haridus, töökogemus kasvuhoonete valmistamisel. 

About the author

admin administrator