Раздел: Обучение

Õppekorralduse eeskiri

1. Õppekorralduse alused

MTÜ J.O.B. lähtub täiskasvanute täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

Õppetöö toimub kursustena aastaringselt. Kursused toimuvad õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Koolitused toimuvad ka nädalavahetustel.

Õppida saab grupikoolitustel, individuaalõppes ning moodulõppes.

Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või kursuse alustamisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud MTÜ J.O.B. õpekorralduseeskirjaga.

Подробнее…

Kvaliteedi tagamise alused

MTÜ J.O.B. TÄIENDUSKOOLITUSKESKUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. MTÜ J.O.B. (registrinumber 80289664) poolt asutatud koolitusasutus(edaspidi Koolituskeskus), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2. Koolituskeskus pakub täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

Подробнее…